Trygg lek i lekelandet

Vi på Planeten Pluto lekeland ønsker hjertelig velkommen til trygg lek i vårt lekeland.

Vi har i samråd med kommuneoverlegen utarbeidet en tiltaksliste som følges av alle våre medarbeidere. Vi har blant annet stort fokus på renhold, desinfisering og tilrettelegging for både god avstand og god hygiene.

Vi ber alle våre gjester ta hensyn til de smittevernreglene som gjelder, og alle som føler seg syke eller har symptomer om å holde seg hjemme.

Du vil fortsatt kunne kjøpe billett som gjelder hele dagen, slik at du kan gå ut av lekelandet og komme tilbake senere. Billetten kjøpes i lekelandet og alle gjester vil bli bedt om å oppgi et telefonnummer som blir lagret i 10 dager i vårt register for eventuell smittesporing.

Vi har redusert kapasiteten i lekelandet vårt og ber derfor om forståelse at vi til tider kan måtte begrense inngangen for nye gjester.

Bursdag

I bursdager tar vi godt vare på gjestene våre. Men for å kunne følge de restriksjonene som gjelder ber vi dere som forelde ta hensyn til:

  • Inviter kun kohorten de hører til. (Enten skoleklasse eller avdeling fra barnehagen)
  • Foreldre til gjester kan ikke bli med inn i bursdagsrommet.
  • Foreldre som ønsker å bli værende under bursdagen må holde minst 1 meters avstand til andre foreldre. (Blir det for mange foreldre må man flytte over til kafeen slik at avstanden kan overholdes.)

Som en del av våre tiltak har vi økt våre renholdsrutiner. Hvert rom blir vasket og desinfisert mellom hvert selskap. Vi har redusert kapasiteten på selskap og kapasitet på antall gjester i lekelandet vårt slik at man kan ivareta gode rutiner og trygg lek.

Til alle årskortholdere

Vi forlenger alle årskort tilsvarende den tiden vi har holdt stengt. Kortet forlenges automatisk.

Det vil si at alle 2020 kort er gyldig TOM 31.03.2021.